JST Legal Alliance

Yksityisasiakkaat

Yksityisasiakkaana saat asianajajiltamme kattavaa ja ammattitaitoista neuvontaa niin arjen tilanteiden, kuin monimutkaisempien oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen
Tarjoamme oikeudellisen tuen sekä yksityishenkilöille että toimiville tai perustamisvaiheessa oleville yrityksille. Meiltä löydät täyden valikoiman oikeudellisia palveluja EU ja kansainvälisessä oikeudessa, maahanmuutto- ja hallinto-oikeudessa, riitojen ratkaisussa sekä vero- ja työlainsäädännössä
Tarjoamme oikeudellisen tuen sekä yksityishenkilöille että toimiville tai perustamisvaiheessa oleville yrityksille. Meiltä löydät täyden valikoiman oikeudellisia palveluja EU ja kansainvälisessä oikeudessa, maahanmuutto- ja hallinto-oikeudessa, riitojen ratkaisussa sekä vero- ja työlainsäädännössä
Vuosien aikana kertynyt kokemus antaa meille mahdollisuuden suorittaa tehtävämme nopeasti ja tehokkaasti sekä löytää yksilöllisiä ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin EU:n ja muissa maissa sovellettavan lainsäädännön puitteissa
Toimeksiannon alussa selvitämme kattaako asiakkaamme oikeusturvavakuutus välttämättömät oikeudelliset kustannukset
Oikeudellinen analyysi, sopimusten valmistelu ja muut asiakirjat

Oikeudellinen tuki yrityksille, sivuliikkeille, edustustoille ja yksityishenkilöille

Viisumin hakeminen, oleskelulupa, työlupa, toinen kansalaisuus; Yrityskaupan due diligence

Palvelumaksumme on 150–250 euroa tunnilta. Hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveron. Tiimimme arvioi tilanteesi ja laatii sopivan suunnitelman, jonka mukaan edetään kohti tavoitetta
Lastenhoito ja elatus

Rikosasiat ja riidanratkaisu

JST: n asianajajat avustavat rikoksen uhreja, vastaajia, sekä myös rikosasioissa mukana olevia henkilöitä oikeudenkäyntiin valmistumisessa ja itse oikeudenkäynneissä
Rikosasiat ja riidanratkaisu
JST:n asianajajat avustavat rikoksen uhreja, vastaajia sekä myös rikosasioissa mukana olevia henkilöitä oikeudenkäyntiin valmistumisessa ja itse oikeudenkäynneissä.

Asianajajamme ohjaavat asiakastamme sopivan ratkaisun löytämisessä sekä neuvotteluissa riitatilanteissa. Avustamme kaikissa oikeudellisissa asioissa ennen oikeudenkäyntiä ja sen aikana, kiistanselvittämisprosessissa. Pyrimme rajoittamaan asiakkaillemme koituvia oikeudenkäyntikuluja ja ehdotamme ratkaisuja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos mahdollista käsiteltävässä tapauksessa.

Mikäli sovinto ei ole mahdollinen, autamme asiakkaitamme myös jatkotoimenpiteissä. Toimeksiannon alussa varmistamme asiakkaamme vakuutusyhtiöltä, mikäli tämä korvaa asiakkaamme oikeudenkäyntikustannukset kokonaisuudessaan tai osittain.

Sopimukset

Sopimus on oikeudellisesti sitova oikeustoimi kahden tai useamman osapuolen välillä. Sopimus voi liittyä hyödykekauppaan, toimeksiantoon tai omistussuhteeseen

Sopimukset
Sopimus on oikeudellisesti sitova oikeustoimi kahden tai useamman osapuolen välillä. Sopimus voi liittyä hyödykekauppaan, toimeksiantoon tai omistussuhteeseen.

Tapauksessa erimielisyydet osapuolten välillä syntyvät, jos kyseessä, mahdolliset ratkaisut voidaan tunnistaa viittaamalla sopimuksen tai sopimusta sääteleviin lakeihin.

Sopimus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti, mutta on aina erittäin suositeltavaa laatia se kirjallisesti. Kirjallinen muoto tuo turvallisuutta oikeussuhteisiin, mistä on hyötyä kummallekin osapuolelle. Käytännössä suullisen sopimuksen sisältöä on hankala todistaa esimerkiksi tuomioistuimessa.

Sopimuksen irtisanominen saattaa aiheuttaa osapuolten välille erimielisyyksiä. Irtisanomisklausuulit ovat merkittävä osa sopimuksen tulkintaa riitatilanteessa, minkä vuoksi on tärkeää, että sopimusehdot on laadittu, tai vähintäänkin tarkistettu juridiikan ammattilaisella.

Valmistelemme asiantuntevasti kaikenlaisia sopimuksia sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Laadimme asiakkaillemme vuokrasopimukset, kiinteistön kauppakirjat, irtaimen omaisuuden myyntiin liittyvät asiakirjat sekä työsuhteeseen ja perheoikeuteen liittyvät sopimukset.

Hyvin laaditut sopimukset ovat paras tae asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulevaisuuden erimielisyyksien ja epäselvyyksien välttämiseksi. Meidän sopimusasiantuntijoiden tiimi avustaa asiakkaitamme kaikissa kysymyksissä ja ristiriidoissa, jotka liittyvät sopimuksen irtisanomiseen.

Vahingonkorvausapu

Vahingonkorvaukseen liittyvissä kysymyksissä autamme sekä vahingon kärsinyttä, että vahingosta vastuussa olevaa osapuolta.

Arvioimme mahdollisia menettelytapoja yksilöllisesti. Vahingon tapahtuessa työsuhteessa, sopimuksen ulkopuolisessa suhteessa tai rikollisen toiminnan johdosta, löydämme juuri sinun tapaukseesi sopivan menettelytavan

Työlainsäädäntö

JST Legalilta löydät apua oikeudellisiin kysymyksiin kaikilta oikeudenaloita. Autamme esimerkiksi työviisumiin ja työsopimuksiin liittyvissä asioissa.

Lisäksi avustamme yrityksiä, työntekijöitä ja työnantajia kaikissa riitatilanteissa.

Veloitukseton konsultaatio asiantuntijamme kanssa

Löydämme kysymykseesi parhaimman ratkaisun
Toimistomme
Osoite: Finland, Helsinki,
Aleksanterinkatu 15 B, 6.krs, 00100
Puhelin: (+358) 445-869-903
Sähköposti: info@jst-legal.com
© All Rights Reserved. JST Legal Alliance.
info@jst-legal.com